Language:

Stainless steel

Mô tả

STAINLESS STEEL COLD ROLLED, HOT ROLLED, PIPE, ROUNDBAR, FITTING…

INOX CÁN NÓNG, CÁN NGUỘI, CÂY ĐẶC, ỐNG, PHỤ KIỆN

Material International Standard Material International Standard
SUS304 ANSI 304 SUS304L ANSI 304L
UNS S30400 UNS S30403
BS 304S31 BS 304S11
DIN/EN 1.4301 DIN/EN 1.4307
SUS303 ANSI 303 SUS316 ANSI 316
UNS S30300 UNS S31600
BS 303S21 BS 316S31
DIN/EN 1.4305 DIN/EN 1.4401
SUS316L ANSI 316L SUS310S ANSI 310S
UNS S31603 UNS S31008
BS 316S11 BS 310S31
DIN/EN 1.4404 DIN/EN 1.4845
SUS317L ANSI 317L SUS321 ANSI 321
UNS S31703 UNS S32100
BS 317S12 BS 321S31
DIN/EN 1.4438 DIN/EN 1.4541

Roundbar, Pipe, hexagon bar, wire, plate and coil.

STAINLESS STEEL ROUNDBAR 

 

Stainless steel

 

STAINLESS STEEL PIPE & FITTING (ỐNG INOX VÀ PHỤ  KIỆN)

Stainless steel

Stainless steel

Stainless steel

STAINLESS STEEL HEXAGON BAR, ANGLE BAR, CHANEL BAR …

( INOX LỤC GIÁC, GÓC, HÌNH … )

Stainless steel

Stainless steel

STAINLESS STEEL PLATE, COIL, STRIP …

( INOX TẤM, CUỘN, BĂNG…)

Stainless steel

Stainless steel

Stainless steel

Tin tức & Sự kiện
Contact Me on Zalo